گاز کلر به عنوان سلاح جنگی

استفاده از گاز کلر به عنوان سلاح جنگی

استفاده از گاز کلر به عنوان سلاح جنگی گاز کلر به سبب جذب سطحی بالا تا 6 برابر بیشتر از ...
گندزدایی به روش اشعه ی ماوراء بنفش

گندزدایی به روش اشعه ماوراء بنفش

گندزدایی به روش اشعه ماوراء بنفش تاریخچه گندزدایی به روش UV در سال 1878 کشف شد که نور آفتاب میکروب ...
نشت یا انفجار کلر

حوادث مربوط به نشت یا انفجار کلر

حوادث مربوط به نشت یا انفجار کلر کلر بیش از ۲۷ سال است که از رده میکروب زدایی آب مصرفی ...
آلودگی میکروبی آب شرب

آلودگی میکروبی آب شرب

آلودگی میکروبی آب شرب آلودگی های میکروبی آب شرب یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری یا مرگ و میر ناشی ...
فهرست