محصول APClor-Sw

APClor-SW

الکتروکلریناسیون در واقع الکترولیز آب دریا (آب شور) در درون الکترولایزر به وسیله اعمال جریان الکتریسیته است. الکترولایزر شامل مجموعه­ای…
بیشتر بخوانید
محصول APClor-Br

APClor-BR

مطابق آنچه بیان شد، مواد مورد نیاز این روش فقط آب، نمک و برق است. این روش به عنوان یک…
بیشتر بخوانید
APClor-ST

APClor-ST

محصول  APClor-ST  بهترین کاربرد را در نیروگاه های برق ، پالایشگاه ها و مجموعه های صنعتی نزدیک دریا داشته و…
بیشتر بخوانید
APCLOR-TU

APClor-TU

برای کارکردهایی که به مقدار کم تا متوسطی از کلر زنی نیاز دارند و همچنین به سبب آب ورودی با…
بیشتر بخوانید
APClor-Blst

APClor-BAL

محصول APClor-Blst مطابق با آخرین استاندارد های تنظیم شده جهانی A  طراحی و در گندزدایی بالاست کشتی ها مورد استفاده…
بیشتر بخوانید
APClor-Cv19

APClor-Cv19

متخصصان حوزه APClor با بکارگیری از بروزترین تکنولوژی ها برای جلوگیری از همه گیری و انتشار ویروس کووید19 اقداماتی در…
بیشتر بخوانید
APClor-EX

APClor-EX

برای محیط هایی که به سبب تجهیزات استفاده شده و اتمسفر قابل اشتغال مانند سکوهای نفتی که مستعد انفجار هستند…
بیشتر بخوانید
APClor-Solar

APClor-Solar

برای مناطقی که دسترسی به برق نداشته و مشکل تصفیه و گندزدایی آب دارند با بکارگیری صفحات خورشیدی انرژی مورد…
بیشتر بخوانید
فهرست