الکترولیز

الکترولیز نمک طعام برای مناطقی که به آب دریا دسترسی ندارند با استفاده از آب نمک و جریان الکتریسیته محلول سدیم هیپوکلریت را تولید می کند که یک محلول ویژه برای گندزدایی بوده و برای ضدعفونی کردن و از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌ زا در آب از جمله آب آشامیدنی، صنعتی، تصفیه فاضلاب و پساب، گندزدایی برج خنک کن و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد مورد نیاز این روش فقط آب، نمک و برق است. این روش به عنوان یک سامانه ایمن، اقتصادی و با بازدهی بالا شناخته می ­شود.

 استفاده از الکترولیز نمک برای گندزدایی آب نسبت به سایر روش‌ها مانند گاز کلر و آب ژاول غلیظ دارای مزایای متعددی مانند ایمنی بیشتر، خوردگی کمتر فلزات ، عدم آسیب رسانی به پمپ ها و خط تزریق ، بازدهی بیشتر و افزایش ماندگاری تأثیرگندزدایی می باشد.

محلول هیپوکلریت سدیم تولیدی به میزان لازم و با دبی مشخص به محل مورد نظر تزریق می­شود. فرآیند تزریق به صورت ترکیبی از دو روش پیوسته و منقطع با استفاده از پمپ ­های پیوسته و شوک انجام می گیرد

APClor-Br

کاربرد APClor-BR

 • جلوگیری از رشد باکتری و جلبک در پایپینگ
 • استریل کردن آب آشامیدنی
 • گندزدایی فاضلاب
 • کنترل رسوب در سیتم های خنک کننده آب
 • تصفیه پسماند صنعتی
 • گندزدایی استخرها
APClor-Br

مزایا

 • ایمنی بیشتر بواسطه تولید در محل و عدم وجود خطرات انفجار
 • خوردگی کمتر فلزات
 • عدم آسیب رسانی به پمپ ها و خطوط تزریق
 • بازدهی بیشتر و افزایش ماندگاری تأثیرگندزدایی
 • عدم نیاز به سیستم های مراقب ویژه و اضطراری همچون اسکرابر هایی که در کلرزنی استفاده می گردند
 • ارزان و در دسترس بودن مواد اولیه

سایر محصولات APCLOR

فهرست