APClor-ST

این محصول برای تولید سدیم هیپوکلریت از آب دریا طراحی شده است با این تفاوت که صفحات آند و کاتد به صورت ایستاده داخل محفظه ای شیشه ای قرار داده شده است . فرآیند گندزدایی به این صورت است که در قطب منفی (آند) گاز کلر (Cl2) و در قطب مثبت (کاتد) هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروژن (H2) تولید می­ شود. سپس هیدروکسید سدیم و گاز کلر با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپوکلریت سدیم (NaClO) تشکیل می­ شود.

این محصول تاثیرات جانبی و مخرب سایر گندزداهای موجود مثل هیپوکلریت سدیم (آب ژاول غلیظ) و گاز کلر را کاسته است. به عنوان مثال می توان به رشد رسوبات سخت هنگام استفاده از هیپوکلریت سدیم و خطرات ناشی از انفجار هنگام استفاده از گاز کلر اشاره کرد.

از مزایای APClor-ST مشاهده آند و کاتد در حین فعالیت و نظارت بر شرایط فیزیکی آن ها جهت جلوگیری از فولینگ می باشد. با توجه به نمایان بودن آندها و کاتدها و نمایش فرآیند تجزیه آب نمک می توان رسوبات روی سطوح آندها را به وضوح مشاهده نمود. همچنین در صورت مشاهده ناخالصی­های زیاد در آب آن را به روش ­های مرسوم حذف نمود. البته به دلیل محدودیت ظرفیت در این نوع سلول­ ها، فضای زیادی اشغال می­ شود که حتما باید درالزامات طراحی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این سیستم گاز هیدروژن به صورت مرحله ای از سیستم خارج می گردد که باعث افزایش ایمنی به سبب عدم تجمع گاز هیدروژن می گردد.

کاربرد APClor-ST

این محصول بهترین کاربرد را در نیروگاه های برق ، پالایشگاه ها و مجموعه های صنعتی نزدیک دریا داشته و تقریبا در هر صنعتی که آب به عنوان خنک کاری مصرف می شود ، این سیستم مورد استفاده خواهد بود. در صورت کمبود شوری آب دریا این نوع از الکترولایزر ها با کاربری ترکیبی آب دریا و آب نمک بهترین گزینه برای جبران آب نمک ورودی به الکترولایزر می باشند.

 

APClor-ST

سایر محصولات APCLOR

فهرست