با کلیک بر روی هر تب ویدیوهای مرتبط با آن بخش را می توانید مشاهده فرمایید.

معرفی شرکت دانش بنیان آتیه پردازان شریف در برنامه نوآوران شبکه خبر

مجموعه آتیه پردازان شریف اولین تولید کننده سامانه های گندزدایی آب در کشور

حضور دکتر مصطفایی در برنامه زنده تلویزیونی کارآفرینی کارستون شبکه یک سیما

جناب آقای دکتر مصطفایی در این برنامه  از کارآفرینی، حفظ نیروهای نخبه در کشور و تولید تجهیزات تصفیه آب در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می گویند.

بازتاب توانمندی های شرکت آتیه پردازان شریف در خبر شبکه یک سیما

مجموعه اپکلر پیشگام در پوشش دهی آند و کاتد در سل های الکترولایزر آب دریا می باشد، این توانمندی برای اولین بار در ایران، در اخبار شبکه یک سیما به تصویر کشیده شده است.

حضور مدیر عامل آتیه پردازان شریف در برنامه پایش،شبکه یک سیما

دکتر مهدی شفیعی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان آتیه پردازان ظهور شریف، تولیدکننده تجهیزات با فناوری بالا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از شروع و چگونگی توسعه شرکت آتیه پردازان شریف می گوید.

فهرست