با کلیک بر روی هر تب ویدیوهای مرتبط با آن بخش را می توانید مشاهده فرمایید.

گفت و گو با دکتر مصطفایی عضو هیئت مدیره آتیه پردازان شریف در برنامه ثریا

برنامه زنده ثریا با موضوع دستاوردهای شرکت های دانش بنیان
توضیح دکتر مصطفایی از نحوه شکل گیری هلدینگ آتیه پردازان شریف و نقش سامانه های گندزدای آب در صنعت پتروشیمی کشور

حضور دکتر شفیعی در برنامه دانش آینده در ارتباط با محصولات نانویی هلدینگ آتیه پردازان شریف

استفاده از فناوری نانو در علوم پزشکی، پتروشیمی، علوم مواد، صنایع دفاعی، الکترونیک و … باعث شده تا تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش رو ی جهانیان قرار بگیرد.

دانش متخصصین اپکلر در خدمت آب رسانی به نقاط کمتر برخوردار

متخصصین اپکلر در خدمت آب رسانی به نقاط کمتر برخوردار از دانش ویژه ای بهره بردند.

معرفی دستاوردهای آتیه پردازان شریف در برنامه ما ایرانی ها

دکتر شفیعی از چگونگی به ثمر رسیدن این شرکت دانش بنیان و کنار هم قرار گرفتن بیش از صد نخبه علمی کشور در این مجموعه می گوید.

حضور مدیر عامل شرکت آتیه پردازان شریف در دیدار با رهبر معظم انقلاب

در این مستند تعدادی از محققان جوان نسل انقلاب در حضور مقام معظم رهبری ، داستان به ثمر رسیدن برخی از دستاوردها، مشکلات پیش پای خود را روایت می‌کنند.

معرفی شرکت دانش بنیان آتیه پردازان شریف در برنامه نوآوران شبکه خبر

مجموعه آتیه پردازان شریف اولین تولید کننده سامانه های گندزدایی آب در کشور

حضور دکتر مصطفایی در برنامه زنده تلویزیونی کارآفرینی کارستون شبکه یک سیما

جناب آقای دکتر مصطفایی در این برنامه  از کارآفرینی، حفظ نیروهای نخبه در کشور و تولید تجهیزات تصفیه آب در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می گویند.

بازتاب توانمندی های شرکت آتیه پردازان شریف در خبر شبکه یک سیما

مجموعه اپکلر پیشگام در پوشش دهی آند و کاتد در سل های الکترولایزر آب دریا می باشد، این توانمندی برای اولین بار در ایران، در اخبار شبکه یک سیما به تصویر کشیده شده است.

حضور مدیر عامل آتیه پردازان شریف در برنامه پایش،شبکه یک سیما

دکتر مهدی شفیعی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان آتیه پردازان ظهور شریف، تولیدکننده تجهیزات با فناوری بالا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از شروع و چگونگی توسعه شرکت آتیه پردازان شریف می گوید.

پخش مستند الکترولایزر – آب شرب از برنامه بر بیان دانش شبکه خبر

برند تجاری مهندسی، طراحی و ساخت الکتروکلریناتورها: تجهیز تولیدکننده هیپوکلریت سدیم (Naocl) یا آب ژاول صنعتی در محل (Onsite) از طریق الکترولیز آب دریا (Sea Water Electrolysis) / آب نمک (Brine Electrolysis)

فهرست