صنایع فولاد و معدن

صنایع فولاد و معدن

در صنعت فولاد آب مستقیما برای تمیز و خنک کردن فولاد در فرآیند تولید، برای خنک کردن گازهای خروجی، برای ...
استخرها

استخرها

امروزه تنوع تفریحات مختلف برای سلامت و شادی افراد روز به روز در حال افزایش است. از جمله این تفریحات ...
گندزدایی پساب صنعتی

گندزدایی پساب صنعتی

کلرزنی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از کلر ارزان ترین روش گندزدایی فاضلاب است. کلر بلافاصله پس از ورود ...
گندزدایی فاضلاب های شهری

گندزدایی فاضلاب شهری

یکی دیگر از موارد استفاده مهم کلرزنی در گندزدایی فاضلاب های شهری می باشد. وجود انواع میکروارگانیسم ها و عوامل ...
آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

تصفیه آب آشامیدنی  با توجه به محدودیت منابع آب های سطحی و وضرورت استقاده بهینه از این منابع و نظربه ...
سکو نفتی

سکو نفتی

يکي از مشکلات دائمي در توليد نفت و گاز، فرآيند توليد آب ازمخازن به عنوان جزء جدانشدنی فرآیند تولید هیدروکربن ...
پایانه LNG

پایانه LNG

بازار مصرفی گاز LNG در سراسر جهان رو به گسترش است. متداول ترین وسیله حمل و نقل این گاز در ...
سیستم های یکبار گذر آب دریا

سیستم های یکبار گذر آب دریا

نیروگاه های حرارتی ساحلی و یا دور از ساحل که از انرژی سوخت فسیلی استفاده می کنند معمولاً از آب ...
برج خنک کننده

برج خنک کن

برج خنک کننده وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است ...
آب شیرین کن ها

آب شیرین کن

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به آب سالم جهت شرب و استفاده در صنایع مرتبط با آب در حال افزایش ...
آبگیر پتروشیمی مبین

آبگیرها

در چند دهه اخیر، آب گیری از دریا به منظور تامین آب سیستم هاي آب شیرین کن و سیستم های ...
فهرست