آب و فاضلاب

تصفیه آب آشامیدنی

با توجه به محدودیت منابع آب های سطحی و ضرورت استفاده بهینه از این منابع و نظربه اینکه منبع اصلی تامین آب شرب در ایران از منابع آب های سطحی مانند سد ها و آب های زیرزمینی می باشد، استفاده از آب استحصال شده از این منابع با توجه به کسری مخزن و محدود بودن منابع آب در مواردی غیر ازشرب و بهداشت منطقی بنظر نمی رسد. از طرفی استفاده از روش های قدیمی و متداول در تصفیه و گندزدایی آب مانند کلر گازی به علت خطرات و تماس کلر باقی مانده در آب لوله کشی شهری با پوست و موی انسان که موجب ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر می گردد ، درحال منسوخ شدن است. استنشاق گاز کلر در استخر ها یا حمام ها برای ریه انسان بسیار مضر بوده و اثرات بدی را برای سلامتی انسان به همراه دارد .
اثرات زیانباری که کلر باقی مانده بر روی سلامتی انسان دارد موجب نگرانی بسیار در میان عموم مردم گردیده است.

تصفیه آب آشامیدنی
آب و فاضلاب

 از این رو شرکت آتیه پردازان شریف با معرفی محصول  APCLOR-Br با تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت (آب ژاول) از آب نمک به حل مشکل تولید کلر در تصفیه خانه های آب و فاضلاب پایان داده است. این سیستم محصول جهت تولید سدیم هیپوکلریت از آب نمک به صورت مداوم و کارایی بسیار بالا در صنعت آب و فاضلاب بکار گرفته می شود.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ( آبفا)

سایر کاربردها

فهرست