برج خنک کن

برج خنک کن وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند. به عبارت ساده‌تر، برج خنک‌کننده سیستمی است که از آن به جهت خنک‌سازی آبی در فرآیندهای سردسازی سیستم‌های تهویه مطبوع، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و غیره استفاده می‌گردد. از برج خنک‌کن در سیستم خنک‌کاری واحدهای پالایشگاهی، نیروگاه‌های حرارتی، پتروشیمیایی و سایر واحدهای شیمیایی مشابه  و همچنین سیستم‌های HVAC  برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می‌شود.

برج خنک کننده پتروشیمی

Cooling Tower

جهت مراقبت از تاسیسات، تجهیزات و پمپ ها در صنعت پتروشیمی، پالایشگاه و … که از آب دریا برای خنک کاری استفاده می­ کنند، نیاز به گندزدایی آب جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم ها و جلبک امری ضروری می ­باشد.

محصول APCLOR-SW تولید کننده ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا می­ باشد که نیاز صنایع مربوطه در این زمینه را برطرف می­ نماید. با استفاده از الکترولیز آب دریا سدیم هیپوکلریت تولید شده و در محل آبگیرهای دریا تزریق می شود.

برج خنک کننده

سایر کاربردها

فهرست