توسعه آب آسیا

اطلاعات پروژه

طراحی ، ساخت و نصب واحد الکتروکلریناتور در طرح انتقال آب خلیج فارس ( توسعه آب آسیا )

  • ظرفیت 480 کیلوکلر در ساعت
  • آب در گردش 200 هزار متر مکعب در ساعت

محل پروژه

ایران

پروژه آب آسیا

پروژه های APCLOR

فهرست