پتروشیمی مبین

اطلاعات پروژه

تجهیز واحد الکترولایزر آب دریا شرکت پتروشیمی مبین

  • ظرفیت تولید کلر 390 کیلوکلر درساعت
  • ظرفیت آب در گردش 400 هزار مترمکعب در ساعت

محل پروژه

ایران

پروژه مبین

پروژه های APCLOR

فهرست