پتروشیمی مروارید

اطلاعات پروژه

طراحی ، ساخت و نصب واحد الکتروکلریناتور شرکت پتروشیمی مروارید

  • ظرفیت واحد 140 کیلوکلر بر ساعت
  • گردش آب 50000 مترمکعب در ساعت

محل پروژه

ایران

پروژه مروارید

پروژه های APCLOR

فهرست